Komunikaty

PREZYDENT MIASTA TCZEWA ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa

1. Komitet Rewitalizacji w mieście Tczewie, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta Tczewa oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Tczewa w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny działań w procesie rewitalizacji.

2. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji przyjętym Uchwałą nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2017 r.

 3. Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji przeprowadzony zostanie w dniach  od  20 października 2020 do 10 listopada 2020 r. Komitet liczy 24 członków.

4. Zasady wyznaczania składu komitetu znajdują się Zarządzeniu Nr 262 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 października 2020 r. w sprawie otwartego naboru na członków komitetu Rewitalizacji miasta Tczewa oraz w Uchwale Nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie.

5. Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami obowiązującymi kandydatów, należy złożyć w formie papierowej do dnia 10 listopada 2020 do godz. 10.00 na adres:

- Urząd Miejski w Tczewie, 83-110 Tczew, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1 – w przypadku wysyłki pocztą
lub

- osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1.

6. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Tczewie. Formularze zgłoszeniowe złożone w innej formie niż na wzorze załączonym poniżej lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

7. Ewentualne pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: tkaczyk@um.tczew.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 58 7759 413 (Wydział Rozwoju Miasta).

 

 

Wytworzyła: Magdalena Tkaczyk Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.10.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Tkaczyk - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2020 10:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 57
20 października 2020 11:02 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [rekomendacja.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2020 11:02 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [lista_poparcia.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2020 11:02 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [formularz_zgloszeniowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)