Komunikaty

Komunikat Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Tczewie w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2.

                                                              

Załącznik do Zarządzenie Nr   206 /2020

Prezydenta Miasta Tczewa

z dnia  7 sierpnia  2020 r.

 

Komunikat Prezydenta Miasta Tczewa

Na podstawie art. 33 ust. 3 z ustawy 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U 2020 r. poz. 713  ) w związku z § 15 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. pozycja 1066) w związku z wzrastającą liczbą osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 podejmuję decyzję  o wprowadzeniu ograniczeń w bezpośredniej obsłudze interesantów, jak poniżej.

Od dnia 10 sierpnia 2020 r. interesanci będą przyjmowani wyłącznie po uzgodnieniu i  wcześniejszym umówieniu spotkania (daty, godziny) w budynkach przy ul. 30 Stycznia 1, Placu Marszałka J. Piłsudskiego 1 oraz Obrońców Westerplatte 3. Kontakt z pracownikami urzędu będzie możliwy telefonicznie, elektronicznie lub pocztą tradycyjną.  Dokumenty można również pozostawić w urnach wystawionych w budynkach urzędu.  Adresy mailowe i numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych znajdują się na stronie www.bip.tczew.pl.

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje bezpośrednio interesantów tylko w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego. W innych sprawach obowiązują zasady jak wskazano wyżej.

Kasa Urzędu Miejskiego znajdująca się w budynku przy ul. 30 Stycznia 1 będzie czynna. W kasie będzie mogła przebywać jedna osoba na jedno stanowisko.

Interesanci będą obowiązani stosować się do wytycznych związanych z przestrzeganiem rygorów sanitarnych dot. zachowania odstępów od stanowisk pracy oraz innych osób, dezynfekcji rąk, obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Liczba osób przebywających w   budynkach Urzędu jest monitorowana przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 

                                                                                 

 wz. Prezydenta Miasta

Adam Burczyk

 Zastępca Prezydenta Miasta 

                                                                                                        

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.08.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2020 15:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 123
21 października 2020 15:35 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 października 2020 15:33 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [wykaz_naczelnikow_i_kierownikow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 października 2020 15:32 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [wykaz_telefonow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)