Petycje - Prezydent Miasta (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Petycja w sprawie zmiany lokalizacji dla spotkań psiej tresury

1. Dnia 02.06.2016 wpłynęła Petycja w sprawie zmiany lokalizacji dla spotkań psiej tresury. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym, komórka współpracująca Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji. 3. Petycja została rozpatrzona Pismem nr WOR.152.1.2016 z dnia 01.07.2016. Treść w załączeniu....