Petycje - Prezydent Miasta (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Petycja w sprawie Kamery na rogu ulic Rybackiej i Garncarskiej

1. Dnia 07.09.2017 wpłyneła petycja w sprawie ponownego zamontowania kamery na rogu ulic Rybackiej i Garncarskiej. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Centum Informatyczne przy Urzędzie Miejskim w Tczewie. 3. Petycja została rozpatrzona pismem nr WOR.152.3.2017 z dnia 18.09.2017 r. Treść w załączeniu.

Petycja w sprawie usunięcia zakazu połowu ryb na terenie miasta Tczewa na osiedlu Piotrowo

1. Dnia 25 sierpnia 2017 roku wpłynęła petycja w sprawie usunięcia zakazu połowu ryb na terenie miasta Tczewa na osiedlu Piotrowo. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym 3. Petycja została rozpatrzona pismem WOR.152.2.2017.MG z dnia 22.11.2017. Treść w załączeniu

Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku.

Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycja rozpatrzonych w 2016 roku Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania i rozpatrywa

Petycja w sprawie naprawy (przebudowy) chodników mieszczących sie przy ul. Czyżykowskiej oraz ul. Kochanowskiego 2

1. Dnia 10.04.2017 wpłynęła petycja w sprawie naprawy (przebudowy) chodników mieszczących się przy ul. Czyżykowskiej oraz ul. Kochanowskiego 2. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji. 3. Petycja została rozpatrzona Pismem nr WOR.152.1.2017 z dnia 14.04.2017. Treść w załączeniu.