Petycje - Prezydent Miasta (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Petycja w sprawie zniwelowania drogi 57 dojazdowej(bocznej) ze spadem do studzienek burzowych i położenie nowej nawierzchni

1. Dnia 28.09.2018 roku wpłynęła petycja w sprawie zniwelowania drogi 57 dojazdowej (bocznej) ze spadem do studzienek burzowych i położenie nowej nawierzchni. 2.Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji.

Petycja w sprawie próby wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych- Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.

1. Dnia 13.09.2018 roku wpłynęła petycja firmy Szulc-Efekt Sp. z o .o w sprawie próby wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji. 3. Petycja została rozpatrzona pismem WOR.152.4.2018 z dnia...

Petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd- testowo lub docelowo- systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną.

1. Dnia 21.08.2018 roku wpłynęła petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd- testowo lub docelowo- systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną. 2. Jako komórkę wiodącą...

Petycja w sprawie dokonania analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii antyodorowych - pod kątem - zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie.

1. Dnia 06.08.2018 roku wpłynęła petycja firmy Szulc-Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie dokonania analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem jest zakup technologii antyodorowych - pod kątem - zdefiniowania w Gminie długofalowej polityki w tym przedmiocie. 2. Jako komórkę...

Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku.

Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. poz. 1195). Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie...

Petycja rodziców uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w sprawie przewozu dzieci

1. Dnia 11.01.2018 roku wpłynęła petycja rodziców uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w sprawie przewozu dzieci z domu do placówki szkolnej oraz z placówki do domu. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Edukacji. 3. Zasięgnięto informacji od Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych,...