Petycje - Prezydent Miasta (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Petycja w sprawie likwidacji dźwiękowego ostraszacza ptaków na dachy firmy ETAC POLAND Sp. z o.o.

1. Dnia 08.09.2020 r. wpłynęła petycja w sprawie likwidacji dźwiękowego ostraszacza ptaków na dachy firmy ETAC POLAND Sp. z o.o. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji. 3. Dnia 22.09.2020 r. zgodnie z Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2017 poz. 1123 z poż. zm.),...

Petycja w sprawie ograniczenia koszenia trawników.

1. Dnia 13.07.2020 r. wpłynęła petycja w sprawie ograniczenia koszenia trawników. 2. Z uwagi na braki formalne, petycja została pozostawiona bez rozpatrzenia, o czym poinformowano stronę wnoszącą.

Petycja w sprawie przywrócenia pozwolenia na handel artykułami przemysłowymi na stołach handlowych.

1. Dnia 01.07.2020 r. wpłynęła petycja w sprawie przywrócenia pozwolenia na handel artykułami przemysłowymi na stołach handlowych. 2. Z uwagi na braki formalne, petycja została pozostawiona bez rozpatrzenia, o czym poinformowano stronę wnoszącą.

Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku.

Sprawozdanie z petycji Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 870). Pr

PETYCJA W SPRAWIE UTWORZENIA POMIESZCZENIA SOCJALNEGO DLA KIEROWCÓW NA DWORCU AUTOBUSOWYM

Dnia 03.03.2020r. wpłynęła petycja w sprawie utworzenia pomieszczenia socjalnego dla kierowców na dworcu autobusowym Jako komórkę wiodącą wskazano Zakład Usług Komunalnych

Petycja w sprawie montażu oświetlenia ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Tczewie.

1. Dnia 17.01.2020 roku wpłynęła petycja w sprawie montażu oświetlenia ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Tczewie. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji. 3. Petycja została rozpatrzona pismem WOR.152.2.2020 z dnia 11.02.2020r. Treść w załączeniu.

Petycja w sprawie zmiany miejsca lokalizacji kamer miejskiego monitoringu w rejonie deptaku pomiędzy ul. Topolową i Armii Krajowej oraz o zapewnienie bezpieczeństwa w tym obszarze.

1. Dnia 16.01.2020 roku wpłynęła petycja w sprawie zmiany miejsca lokalizacji kamer miejskiego monitoringu w rejonie deptaku pomiędzy ul. Topolową i Armii Krajowej oraz o zapewnienie bezpieczeństwa w tym obszarze. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Centrum Informatyczne. Jako komórki współdziałające wskazano Wydział Spraw...