Petycje - Prezydent Miasta

Petycja rodziców uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w sprawie przewozu dzieci

1. Dnia 11.01.2018 roku wpłynęła petycja rodziców uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie w sprawie przewozu dzieci z domu do placówki szkolnej oraz z placówki do domu.
2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Edukacji.

3. Zasięgnięto informacji od Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych, czy od dnia 02.01.2018 dochodziło do spóźnień na zajęcia uczniów, dowożonych do szkoły przez przewoźnika SPTS Marcin Kosow.
4. Przeprowadzono kontrolę punktualności przewoźnika na terenie ZPS  oraz sprawdzono przystosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych.
5. Dnia 28.02.2018 przeprowadzono kolejną kontrolę punktualności przewoźnika na terenie ZPS  oraz sprawdzono przystosowanie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych.
 6. Dnia 02.03.2018 dokonano kontroli wykonania umowy  786/12/2017 z dnia 22.12.2017 pod adresem zamieszkania dziecka niepełnosprawnego, korzystającego z dowozów.
7. W dniu 27.03.2017 wystąpiono do przewoźnika z prośbą o pisemne wyjaśnienie dotyczące stawianych mu zarzutów.
8. Dnia 11.04.2017 wpłyneło pismene wyjaśnienie SPTS Marcin Kosow dotyczące realizacji umowy 786/12/2017.
9. Petycja została rozpatrzona pismem WOR.152.1.2.2018 z dnia 11.04.2018. Treść w załączeniu.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.01.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2018 08:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Cholc
Ilość wyświetleń: 679
16 kwietnia 2018 12:39 (Joanna Cholc) - Dodanie załącznika [odpowiedz_na_petycje.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2018 12:37 (Joanna Cholc) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 marca 2018 14:42 (Joanna Cholc) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)