Petycje - Prezydent Miasta

Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku.

Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku


Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. do Prezydenta Miasta Tczewa wpłynęły trzy petycje, które zostały pozytywnie rozpatrzone .

 

1. Petycja w sprawie naprawy ( przebudowy) chodników mieszczących się przy ul. Czyżykowskiej oraz ul. Kochanowskiego 2.

 

W odpowiedzi na przedmiotową petycję, poinformowano podmiot wnoszący petycję, iż wymiana i naprawa nawierzchni chodników wykonywana będzie przez Miejski Zarząd Dróg, w miarę możliwości finansowych, w ramach bieżących remontów.

 

2. Petycja w sprawie usunięcia zakazu połowu ryb na terenie miasta Tczew na osiedlu Piotrowo.

 

W odpowiedzi na przedmiotową petycję, poinformowano podmiot wnoszący petycję o pozytywnym rozpatrzeniu petycji, w efekcie czego usunięto znak zakazu połowu ryb w oczku wodnym położonym w Tczewie przy ul. Czerwonego Kapturka.

 

3. Petycja w sprawie kamery na rogu ulic Rybackiej i Garncarskiej.

 

W odpowiedzi na przedmiotową petycję, poinformowano podmiot wnoszący petycję o pozytywnym rozpatrzeniu petycji, w efekcie czego kamera została ponownie zainstalowana na rogu ulic Rybackiej i Garncarskiej.

 

 

 

 

                                                                                                Prezydent Miasta

 

                                                                                                Mirosław Pobłocki

 

 

 

Sporządziła: Joanna Cholc
Zaakceptowała: Katarzyna Schwarz – Blomberg Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.06.2018
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2018 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Cholc
Ilość wyświetleń: 532
13 czerwca 2018 11:29 (Joanna Cholc) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2018 11:27 (Joanna Cholc) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2018 11:26 (Joanna Cholc) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)