Petycje - Rada Miejska (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Petycja nr 3/2019 w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Dnia 23 sierpnia 2019 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęła petycja przekazana przez Prezydenta Miasta, od radcy prawnego firmy Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrada Cezarego Łakomego w sprawie wprowadzenia i stosowania przez radnych miejskich Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Powyższa petycja wpłynęła do Urzędu Miejskiego...

Petycja nr 1/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany zapisów MPZP dla „Osiedla Dominiki”, a w szczególności dla działki nr 50/6 oraz 50/8 i ustalenia dla działek numer 50/6 oraz 50/8 oraz numerów 212/35 oraz 212/34 wspólnego przeznaczenia: tereny zielone i rekreacyjne z możliwością wydzielenia kilku miejsc parkingowych.

1. Dnia 18 marca 2019 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęła petycja Pani Dominiki Thomas, występującej jako przedstawiciel mieszkańców osiedli "Dominiki" oraz "Kolejarz" w Tczewie, w sprawie przystąpienia do zmiany zapisów MPZP dla „Osiedla Dominiki”, a w szczególności dla działki nr 50/6 oraz 50/8 i ustalenia...