Petycje - Rada Miejska (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Petycja nr 1/2020 dotycząca przywrócenia pozwolenia na handel artykułami przemysłowymi na stołach handlowych

Dnia 01 sierpnia 2020r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęła petycja Kupców z targowiska Manhattan w Tczewie, dotycząca przywrócenia pozwolenia na handel artykułami przemysłowymi na stołach handlowych. Z uwagi na braki formalne, petycja została pozostawiona bez rozpatrzenia o czym poinformowano stronę wnoszącą.