Petycje - Rada Miejska

Petycja nr 1/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany zapisów MPZP dla „Osiedla Dominiki”, a w szczególności dla działki nr 50/6 oraz 50/8 i ustalenia dla działek numer 50/6 oraz 50/8 oraz numerów 212/35 oraz 212/34 wspólnego przeznaczenia: tereny zielone i rekreacyjne z możliwością wydzielenia kilku miejsc parkingowych.

1. Dnia 18 marca 2019 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęła petycja Pani Dominiki Thomas, występującej jako przedstawiciel mieszkańców osiedli "Dominiki" oraz "Kolejarz" w Tczewie, w sprawie  przystąpienia do zmiany zapisów MPZP dla „Osiedla Dominiki”, a w szczególności dla działki nr 50/6 oraz 50/8 i ustalenia dla działek numer 50/6 oraz 50/8 oraz numerów 212/35 oraz 212/34 wspólnego przeznaczenia: tereny zielone i rekreacyjne z możliwością wydzielenia kilku miejsc parkingowych.

2. Dnia 19 marca 2019 r. Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał petycję do Prezydenta Miasta w celu udzielenia wyjaśnień, a do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia.

3. Dnia 4 kwietnia 2019 r. Prezydent Miasta Tczewa udzielił wyjaśnień Radzie Miejskiej w sprawie petycji.

4. Dnia 8 kwietnia 2019 r. Przewodniczący Rady Miejskiej powiadomił przedstawiciela mieszkańców osiedli „Dominiki” oraz „Kolejarz” o terminie rozpatrzenia petycji.

5. Pismo z dnia 09 maja 2019 r. informujące o rozpatrzeniu w/w petycji przez Radę Miejską w Tczewie

 

Wytworzyła: Natalia Gruhlke Biuro Rady Miejskiej w Tczewie

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta Tczewa

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.03.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2019 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 449
13 maja 2019 09:59 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_viii612019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 maja 2019 09:59 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [skan_pisma_z_9_maja_2019_r_zawiadomienie_o_rozpatrzeniu_petycji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 maja 2019 09:58 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)