Petycje - Rada Miejska

Petycja nr 2/2019 w sprawie podwyższenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających opiekunów dziennych na terenie miasta Tczewa do kwoty 550 zł na jedno dziecko; oraz w sprawie wprowadzenia uregulowań na szczeblu samorządowym w porozumieniu z Urzędem Gminy Wiejskiej Tczew zasad dotowania dzieci uczęszczających do placówek oferujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Tczewie, a zamieszkałych na terenie Gminy Wiejskiej.

 

1. Dnia 22 marca 2019 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęła petycja w sprawie:  

- podwyższenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających opiekunów dziennych na terenie miasta Tczewa do kwoty 550 zł na jedno dziecko;

- wprowadzenia uregulowań na szczeblu samorządowym w porozumieniu z Urzędem Gminy Wiejskiej Tczew zasad dotowania dzieci uczęszczających do placówek oferujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Tczewie, a zamieszkałych na terenie Gminy Wiejskiej.

2. Dnia 25 marca 2019 r. Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia.

3. Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji powiadomił wnoszącego petycje o terminie posiedzenia Komisji

4. Dnia 30 maja 2019 r. Przewodniczący Rady Miejskiej powiadomił wnoszącego petycję o jej rozpatrzeniu.

 

 

Wytworzyła: Natalia Piotrowska Biuro Rady Miejskiej w Tczewie

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta Tczewa

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.03.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2019 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 443
03 czerwca 2019 07:58 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_ix722019_petycja_zlobki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 07:57 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_rozpatrzeniu_petycji_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2019 07:56 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)