Druki i wzory formularzy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych, wzory sprawozdań z wykonania tych zadań

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie uprzejmie informuje, że na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów d

Wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych, wzory sprawozdań z wykonania tych zadań oraz wzór porozumienia o współpracy z wolontariuszem i oświadczenie wolontariusza.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie uprzejmie informuje, że na podstawie rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) określone zostały...