Działalność lobbingowa (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Miasta Tczewa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w roku 2019

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (jednolity tekst Dziennika Ustaw z 2017 r. poz. 248) - informuję, że w roku 2019 nie odnotowano żadnych działań podejmowanych w procesie stanowienia prawa wobec organów Miasta Tczewa przez podmioty wykonujące zawodową...