Zarządzenia - archiwum (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządz. Nr 891/2004 Prezyd. M. Tczewa z dn. 14.12.2004 r. w spr. przeznacz. do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy...

Zarządzenie Nr 891/2004 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządz. Nr 890/2004 Prezyd. M. Tczewa z dn. 14.12.2004 r. w spr. przeznacz. do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy...

Zarządzenie Nr 890/2004 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządz. Nr 889/2004 Prezyd. M. Tczewa z dn. 14.12.2004 r. w spr. przeznacz. do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy...

Zarządzenie Nr 889/2004 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządz. Nr 888/2004 Prezyd. M. Tczewa z dn. 14.12.2004 r. w spr. przeznacz. do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy...

Zarządzenie Nr 888/2004 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządz. Nr 887/2004 Prezyd. M. Tczewa z dn. 14.12.2004 r. w spr. przeznacz. do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy...

Zarządzenie Nr 887/2004 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządz. Nr 886/2004 Prezyd. M. Tczewa z dn. 14.12.2004 r. w spr. przeznacz. do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy...

Zarządzenie Nr 886/2004 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządz. Nr 885/2004 Prezyd. M. Tczewa z dn. 14.12.2004 r. w spr. przeznacz. do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy...

Zarządzenie Nr 885/2004 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządz. Nr 884/2004 Prezyd. M. Tczewa z dn. 14.12.2004 r. w spr. przeznacz. do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy...

Zarządzenie Nr 884/2004 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządz. Nr 883/2004 Prezyd. M. Tczewa z dn. 14.12.2004 r. w spr. nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym PFD "POLMOS" S.A. w Tczewie.

Zarządzenie Nr 883/2004 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie: nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Fabryki Drożdży "POLMOS" S.A. w Tczewie.

Zarządz. Nr 898/2004 Prezyd. M. Tczewa z dn. 14.12.2004 r. w spr. przeznacz. do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy...

Zarządzenie Nr 898/2004 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.