Zarządzenia - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 577/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 346/10000 w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, polożonej przy ul. Orzeszkowej 10 na rzecz współużytkownika wieczystego i ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 577/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 346/10000 w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, polożonej przy ul. Orzeszkowej 10 na rzecz współużytkownika wieczystego i ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 576/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 9654/10000 w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, polożonej przy ul. Orzeszkowej 10 na rzecz współużytkownika wieczystego i ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 576/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 9654/10000 w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, polożonej przy ul. Orzeszkowej 10 na rzecz współużytkownika wieczystego i ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 575/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 575/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 574/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 574/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 573/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu publicznych placówek oświatowych - Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie.

Zarządzenie Nr 573/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu publicznych placówek oświatowych - Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie.

Zarządzenie Nr 572/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. M. Konopnickiej w Tczewie.

Zarządzenie Nr 572/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. M. Konopnickiej w Tczewie.

Zarządzenie Nr 571/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.04 – 30.04.2008 r.

Zarządzenie Nr 571/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.04 – 30.04.2008 r.

Zarządzenie nr 570/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 28.03.2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 r. do Uchwały nr XVIII/155/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dn. 27.03.2008 r., zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2008 r.

Zarządzenie nr 570/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 28.03.2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 r. do Uchwały nr XVIII/155/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dn. 27.03.2008 r., zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2008 r.

Zarządzenie nr 569/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.03.2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Tczewie przy ul. Dominikańskiej 1 oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 569/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26.03.2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Tczewie przy ul. Dominikańskiej 1 oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 568/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 25.03.2008 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji.

Zarządzenie nr 568/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 25.03.2008 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji.