Zarządzenia - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 1205/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 2.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Partyzantów 3 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1205/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Partyzantów 3 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1184/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 2.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielcza 18 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1184/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielcza 18 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1204/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 2.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Wąskiej 39 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1204/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Wąskiej 39 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1157/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 19.07.2005 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1157/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1156/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 19.07.2005 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1156/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1203/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 2.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej 50 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1203/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej 50 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1202/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 2.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Zygmunta Starego 6 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1202/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Zygmunta Starego 6 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1201/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 2.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej 10 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1201/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Robotniczej 10 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1200/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 2.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Sikorskiego 16 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1200/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Sikorskiego 16 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1199/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 2.08.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 11 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1199/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 11 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.