Zarządzenia - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 1152/2005 Prezydenta M. Tczewa z dn. 12.07.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1152/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1151/2005 Prezydenta M. Tczewa z dn. 12.07.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1151/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1150/2005 Prezydenta M. Tczewa z dn. 12.07.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1150/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1149/2005 Prezydenta M. Tczewa z dn. 12.07.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1149/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1148/2005 Prezydenta M. Tczewa z dn. 12.07.2005 r. w spr. ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 182/1 i 280/2 polożonych w Tczewie przy ul. Gryfa Pomorskiego.

Zarządzenie Nr 1148/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 182/1 i 280/2 położonych w Tczewie przy ul. Gryfa Pomorskiego.

Zarządzenie Nr 1147/2005 Prezydenta M. Tczewa z dn. 12.07.2005 r. w spr. ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem boksu nr 13 o pow. 5,60 m2 znajdującego się w hali targowej nr I na targowisku przy ul. Żwirki w Tczewie.

Zarządzenie Nr 1147/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem boksu nr 13 o pow. 5,60 m2 znajdującego się w hali targowej nr I na targowisku przy ul. Żwirki w Tczewie.

Zarządzenie Nr 1146/2005 Prezydenta M. Tczewa z dn. 12.07.2005 r. w spr. oddania w użyczenie do dnia 31 maja 2006 r. gruntu stanowiącego część działki 147 o pow. 2 m2 przy ul. Kwiatowej, pod tablicę informacyjną.

Zarządzenie Nr 1146/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie: oddania w użyczenie do dnia 31 maja 2006 r. gruntu stanowiącego część działki 147 o pow. 2 m2 przy ul. Kwiatowej, pod tablicę informacyjną.

Zarządzenie Nr 1145/2005 Prezydenta M. Tczewa z dn. 12.07.2005 r. w spr. zasad dotyczących zabezpieczenia budynków przy wykwaterowaniu lokatorów i procedury rozbórek budynków komunalnych.

Zarządzenie Nr 1145/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie: zasad dotyczących zabezpieczenia budynków przy wykwaterowaniu lokatorów i procedury rozbórek budynków komunalnych.

Zarządzenie Nr 1144/2005 Prezydenta M. Tczewa z dn. 5.07.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Kubusia Puchatka, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, zabudowanej stacją TRAFO ...

Zarządzenie Nr 1144/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Kubusia Puchatka, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, zabudowanej stacją TRAFO oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1143/2005 Prezydenta M. Tczewa z dn. 5.07.2005 r. w spr. przeznaczenia do oddania w najem w drodze przetargu boksu nr 13 o pow. 5,60 m2 znajdującego sie w hali nr I na targowisku przy ul. Żwirki w Tczewie i ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1143/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem w drodze przetargu boksu nr 13 o pow. 5,60 m2 znajdującego sie w hali nr I na targowisku przy ul. Żwirki w Tczewie i ustalenia wykazu.