Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie nr 570/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 28.03.2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 r. do Uchwały nr XVIII/155/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dn. 27.03.2008 r., zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2008 r.

Zarządzenie nr  570/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 28.03.2008 r.  w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 r.  do Uchwały nr XVIII/155/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dn. 27.03.2008 r., zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2008 r.

Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1, art. 188 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 11, pkt. 3 Uchwały Nr XV/133/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok

 

 

z a r z ą d z a m,  c o   n a s t ę p u j e :

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2008 rok     

o kwotę                                                                                                               1.836.285 zł

tj. do kwoty                                                                                                    131.320.312 zł

w szczegółowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

 

§ 2

 

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2008 rok      

o kwotę                                                                                                                2.167.050 zł

tj. do kwoty                                                                                                     138.021.077 zł

w szczegółowości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia

 

§ 3

 

Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.              

                                                                           

                                                                          

/.../ Prezydent Tczewa

Zenon Odya

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-04-09
Dokument wytworzony przez: Administrator
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 1111
09 kwietnia 2008 13:57 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie załącznika.
09 kwietnia 2008 13:57 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie załącznika.
09 kwietnia 2008 13:56 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumnetu.