Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie Nr 571/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.04 – 30.04.2008 r.

Zarządzenie Nr 571/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.04 – 30.04.2008 r.

 

 

 

         Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6, w związku z art. 2 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 

Ustala się harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta na okres               od 1.IV – 30.VI.2008r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Ustala się harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta na okres               od 1.IV – 30.VI.2008r., stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Przekazywanie dotacji celowych na zadania własne, zlecone i powierzone, zwrotów dotacji z lat ubiegłych oraz dochodów rządowych następować będzie
w terminie 3-ch dni roboczych po ich otrzymaniu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 /.../

Prezydent Tczewa

Zenon Odya


                                           

                        

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-04-09
Dokument wytworzony przez: Administrator
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 1135
09 kwietnia 2008 14:22 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie załącznika.
09 kwietnia 2008 14:22 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie załącznika.
09 kwietnia 2008 14:21 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumnetu.