Zagospodarowanie przestrzenne - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zagospodarownie przestrzenne miasta Tczewa

USTAWA Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (DZ. U. NR 80, POZ. 717 Z 10 MAJA 2003 R.) Wykaz opracowań, które nie są udostępnione w formie elektronicznej w BIP a są do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego – II piętro, pokój nr 52-54:  Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków...