Budżet - archiwum

Informacje o samorządowej gospodarce finansowej miasta Tczewa za 2016 r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1  pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

  1. dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki – załącznik nr 1
  2. wykorzystane środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych - załącznik Nr 2
  3. informację o zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 oraz  udzielonych poręczeniach i gwarancjach – załącznik Nr 3
  4. kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku - załącznik Nr 4
  5. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.- załącznik Nr 5
  6. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r.-załącznik Nr 6

 

 

Wytworzyła: Joanna Bielecka

Zaakceptowała: Helena Kullas – Skarbnik Miasta

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.05.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas - Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2017 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 605
16 maja 2017 09:33 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2017 09:32 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2017 09:31 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)