Budżet - archiwum

Informacje o samorządowej gospodarce finansowej miasta Tczewa za 2017 r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1  pkt 2ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości następujące informacje:

a) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki – załącznik nr 1.

b) wykorzystane środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych - załącznik Nr 2

c) informację o zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 oraz  udzielonych poręczeniach i gwarancjach – załącznik Nr 3.

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku - załącznik Nr 4

e) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w którym w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.- załącznik Nr 5

f)  wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.- załącznik Nr 6.

 

 

Wytworzyła: Joanna Bielecka

Zaakceptowała: Helena Kullas – Skarbnik Miasta

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.05.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas - Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2018 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 540
09 maja 2018 11:05 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2018 11:05 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2018 11:04 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)