Zadania w realizacji - archiwum (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek na naradę prezydenta w dniu 3 stycznia 2012 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu grudniu br.: 1/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie: a/ likwidacji Centrum Edukacji Dorosłych– Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Porzadek na naradę prezydenta w dniu 6 grudnia 2011 r.

Informacje bieżące. 2. Informacja z realizacji inwestycji i remontów na dzień 30.11.2011 r. 3. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu grudniu br.: 1/ przyjęcie projektów uchwał RM w

Porządek na naradę prezydenta w dniu 2 listopada 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu listopadzie br.: 1/ przyjęcie sprawozdania z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa za lata 2009-2010 2/ przyjęcie projekt

Porządek na naradę prezydenta w dniu 6 września 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu wrześniu br., w tym przyjęcie informacji o: 1/ funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska w Tczewie posiada udziały 2

Porządek na naradę prezydenta w dniu 7 czerwca 2011 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu czerwcu br., 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok 2/ sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2010 rok 3/ raport&n

Porządek na naradę prezydenta w dniu 5 kwietnia 2011 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu kwietniu br. 1/ sprawozdanie z rozliczenia przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym oraz informacja o współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2010 rok w zakresie: - ochrony zdrowia - pomo

Porządek na naradę prezydenta w dniu 29 marca 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Omówienie wniosków zgłoszonych przez komisje w toku debaty nad materiałami na sesję Rady Miejskiej. 3. Sprawozdanie ZKM Veolia Transport Tczew z realizacji umowy za rok 2010. 4. Stanowisko Prezydenta w spr

Porządek na naradę prezydenta w dniu 22 marca 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Informacja o wysokości zaległości wobec budżetu miasta za 2010 rok: a) podatkowych b) pozostałych 3. Informacja o umorzonych należnościach wobec budżetu miasta za 2010 rok: a) 

Porządek na naradę prezydenta w dniu 8 marca 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Informacja z realizacji interpelacji za 2010 rok. 3. Przyjęcie projektów uchwał RM w sprawie: a) zmiany budżetu miasta na 2011 rok b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok c) zmiany uchwa