Zadania w realizacji - archiwum (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek na naradę prezydenta w dniu 6.11.2012 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu listopadzie br.: 1/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie: a) zmiany budżetu miasta na 2012 rok, b)  

Porządek na narade prezydenta w dniu 4 września 2012 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu wrześniu br.: 1/ informacja o stanie powietrza na terenie miasta w latach 2010-2011, 3/ informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Tczew posiada udziały,

Porządek na naradę prezydenta w dniu 7 sierpnia 2012 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu sierpniu br.: 1/ informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2012 r. 2/ informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024

Porządek na naradę prezydenta w dniu 12 czerwca 2012 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu czerwcu br.: 1/ raport z realizacji strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Tczewie, 2/ sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2011 rok, 3/ informacja o stanie realizacji wdrażania nowej ustawy o czystości i porządk...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 8 maja 2012 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu maju br.: 1/ informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa 2/ informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta 3/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie: &nb

Porządek na naradę prezydenta w dniu 3 kwietnia 2012 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu kwietniu br.: 1/ sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz rozliczenia przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym za 2011 rok,

Porządek na naradę prezydenta w dniu 6 marca 2012 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu marcu br.: 1/ informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2011r.

Porzadek na naradę prezydenta w dniu 7 lutego 2012 r.

1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu lutym br.: 1/ informacja z realizacji w 2011r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 2/ sprawozdanie z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Tczewa na...