Zadania w realizacji - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc lipiec, sierpień 2005 r.

I n f o r m a c j a z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc lipiec, sierpień 2005 r.

Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za lipiec 2005 r.

Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za miesiąc lipiec 2005 r.

Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc lipiec 2005 r.

Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc lipiec 2005 r.

I n f o r m a c j a z działalności Prezydenta Miasta za okres 01 lipca do 26 lipca 2005 r.

I n f o r m a c j a z działalności Prezydenta Miasta za okres 01 lipca do 26 lipca 2005 r.

Informacja z działalności Prezydenta Miasta za okres od 1 do 18 lipca 2005r.

Informacja z działalności Prezydenta Miasta za okres od 1 do 18 lipca 2005r.

Plan pracy Prezydenta Miasta na II półrocze 2005 r.

Plan pracy Prezydenta Miasta na II półrocze 2005 r.

Informacja z działalności prezydenta za okres od 25 do 29 czerwca 2005 r.

Informacja z działalności prezydenta za okres 25-29 czerwca 2005 r.

Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za okres od 14 czerwca do 20 czerwca 2005 r.

Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za okres od 14 czerwca do 20 czerwca 2005 r.

I n f o r m a c j a z działalności Prezydenta Miasta za okres od 7 czerwca do 13 czerwca 2005 r.

I n f o r m a c j a z działalności Prezydenta Miasta za okres od 7 czerwca do 13 czerwca 2005 r.

Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za okres od 25 maja do 6 czerwca 2005 r.

Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za okres od 25 maja do 6 czerwca 2005 r.