Zadania w realizacji - archiwum (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek na naradę prezydenta 15.09.2009 r.

1. Informacje bieżące. 2. Podsumowanie konkursu na najładniej utrzymany dom, balkon, otoczenie i elewację.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 8.09.2009 r.

1. Informacje bieżące. 2. Informacja o projektach związanych z dofinansowaniem zewnętrznym.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 25 sierpnia 2009 r.

1. Informacje bieżące. 2. Omówienie wniosków zgłoszonych przez komisje w toku debaty nad materiałami na

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 28 lipca 2009r.

1. Informacje bieżące. 2. Analiza wykonania planów finansowych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz CED za I półrocze 2009r. 3. Informacja o przebiegu remontów w placówkach oświatowych. 4. Informacja z załatwiania skarg i wniosków przez wydziały Urzędu Miejskiego w I półroczu...