Zadania w realizacji - archiwum (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek na naradę prezydenta w dniu 28.02.2011 r.

1. Informacje bieżące. 1. 2. Wstępna informacja dotycząca podstawowych wielkości budżetu miasta za 2010 rok. 3. Propozycje do zmiany budżetu miasta na 2011 rok. 4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP i CKiS za 2010 rok.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 22 lutego 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Omówienie wniosków zgłoszonych przez komisje rady w toku debaty nad materiałami na sesję. 3. Wstępna informacja dotycząca podstawowych wielkości budżetu miasta za 2010 rok. 4. Propozycje do zmiany budżetu miasta na 2011 rok. &nb

Porządek na naradę prezydenta w dniu 15 lutego 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Omówienie przez Prezydentów resortowych zatwierdzonych na 2011 rok planów dochodów i wydatków podległych jednostek organizacyjnych. 3. Wstępna informacja dotycząca podstawowych wielkości budżetu miasta za 2010 rok. 3. &nb

Porządek na naradę prezydenta w dniu 8 lutego 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Informacja z wykonania ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez WIR za 2010 rok. 3. Informacja z realizacji w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 zajęć wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela oraz zajęć pozalekcyjnych. &

Porządek na naradę prezydenta w dniu 1 lutego 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu lutym br.: 1/ informacja z realizacji w 2010 roku stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych

Porządek na naradę prezydenta w dniu 25 stycznia 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Omówienie wniosków zgłoszonych przez komisje w toku debaty nad materiałami na sesję Rady Miejskiej. 3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2010 rok. 4. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego za IV kw. 2010 r.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 18 stycznia 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Informacja z realizacji zarządzeń podjętych przez Prezydenta Miasta za IV kwartał 2010 rok. 3. Funkcjonowanie karty miejskiej za 2010 rok, w tym ilościowe wydawanie karty w poszczególnych grupach uprawnionych pasażerów do ulg. 4. Zatwierdzenie podziału środków finansowych na stypendia...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 4 stycznia 2011 r.

1. Informacje bieżące. 1. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu styczniu br. 1/ zgłoszenie nowych członków Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Tczewa zgodnie z regulaminem pracy Strategii 2/ przyjecie projektów uchwał RM w sprawie: a)