Zadania w realizacji - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek na naradę prezydenta w dniu 7 czerwca 2011 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu czerwcu br., 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok 2/ sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2010 rok 3/ raport&n

Porządek na naradę prezydenta w dniu 5 kwietnia 2011 r.

Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu kwietniu br. 1/ sprawozdanie z rozliczenia przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym oraz informacja o współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2010 rok w zakresie: - ochrony zdrowia - pomo

Porządek na naradę prezydenta w dniu 29 marca 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Omówienie wniosków zgłoszonych przez komisje w toku debaty nad materiałami na sesję Rady Miejskiej. 3. Sprawozdanie ZKM Veolia Transport Tczew z realizacji umowy za rok 2010. 4. Stanowisko Prezydenta w spr

Porządek na naradę prezydenta w dniu 22 marca 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Informacja o wysokości zaległości wobec budżetu miasta za 2010 rok: a) podatkowych b) pozostałych 3. Informacja o umorzonych należnościach wobec budżetu miasta za 2010 rok: a) 

Porządek na naradę prezydenta w dniu 8 marca 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Informacja z realizacji interpelacji za 2010 rok. 3. Przyjęcie projektów uchwał RM w sprawie: a) zmiany budżetu miasta na 2011 rok b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok c) zmiany uchwa

Porządek na naradę prezydenta w dniu 28.02.2011 r.

1. Informacje bieżące. 1. 2. Wstępna informacja dotycząca podstawowych wielkości budżetu miasta za 2010 rok. 3. Propozycje do zmiany budżetu miasta na 2011 rok. 4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP i CKiS za 2010 rok.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 22 lutego 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Omówienie wniosków zgłoszonych przez komisje rady w toku debaty nad materiałami na sesję. 3. Wstępna informacja dotycząca podstawowych wielkości budżetu miasta za 2010 rok. 4. Propozycje do zmiany budżetu miasta na 2011 rok. &nb

Porządek na naradę prezydenta w dniu 15 lutego 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Omówienie przez Prezydentów resortowych zatwierdzonych na 2011 rok planów dochodów i wydatków podległych jednostek organizacyjnych. 3. Wstępna informacja dotycząca podstawowych wielkości budżetu miasta za 2010 rok. 3. &nb

Porządek na naradę prezydenta w dniu 8 lutego 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Informacja z wykonania ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez WIR za 2010 rok. 3. Informacja z realizacji w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 zajęć wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela oraz zajęć pozalekcyjnych. &

Porządek na naradę prezydenta w dniu 1 lutego 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu lutym br.: 1/ informacja z realizacji w 2010 roku stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych