Zadania w realizacji - archiwum (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek na naradę prezydenta w dniu 2.09.2008 r.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 2.09.2008 r.

Informacja z działalności Prezydenta Miasta za okres od 25 czerwca do 26 sierpnia 2008 r.

Informacja z działalności Prezydenta Miasta za okres od 25 czerwca do 26 sierpnia 2008 r.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 26 sierpnia 2008 r.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 26 sierpnia 2008 r.

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 05 sierpnia 2008r.

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 05 sierpnia 2008 r. 1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu sierpniu br. , w tym informacji z: 1/ wykonania budżetu miasta za I pólrocze 2008 wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, 2/...

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 22 lipca 2008r.

P o r z ą d e k na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 22 lipca 2008 r. 1. Informacje bieżące. 2. Diagnoza zjawiska niepełnosprawności w powiecie tczewskim niezbędna do utworzenia Centrum Integracji Społecznej. 3. Propozycje zagospodarowania budynku Technikum Kolejowego wraz z kosztami adaptacji. 4. Informacja z realizacji ważniejszych...

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 15 lipca 2008r.

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 15 lipca 2008r.