Zadania w realizacji - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek na naradę prezydenta w dniu 25 stycznia 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Omówienie wniosków zgłoszonych przez komisje w toku debaty nad materiałami na sesję Rady Miejskiej. 3. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2010 rok. 4. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego za IV kw. 2010 r.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 18 stycznia 2011 r.

1. Informacje bieżące. 2. Informacja z realizacji zarządzeń podjętych przez Prezydenta Miasta za IV kwartał 2010 rok. 3. Funkcjonowanie karty miejskiej za 2010 rok, w tym ilościowe wydawanie karty w poszczególnych grupach uprawnionych pasażerów do ulg. 4. Zatwierdzenie podziału środków finansowych na stypendia...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 4 stycznia 2011 r.

1. Informacje bieżące. 1. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu styczniu br. 1/ zgłoszenie nowych członków Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Tczewa zgodnie z regulaminem pracy Strategii 2/ przyjecie projektów uchwał RM w sprawie: a)  

Porządek na naradę prezydenta w dniu 28 grudnia 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Omówienie wniosków zgłoszonych przez komisje w toku debaty nad materiałami na sesję Rady Miejskiej. 3. Omówienie wstępnej propozycji zadań do Inicjatywy „Jessica”. 4. Przyjecie projektu uchwały RM w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 21 grudnia 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Omówienie realizacji projektu rządowego ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. 3. Przyjęcie projektów uchwał RM w sprawie: 1/ określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Tczew 2/ zmian w budżecie mi ...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 14 grudnia 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Informacja o stopniu realizacji listy przydziałów mieszkań na 2010 r. 3. Informacja o wysokości wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądowym w 2010 roku. 4. Stanowisko Prezydenta w sprawie: 1/ zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat...

Porzadek na naradę prezydenta w dniu 7 grudnia 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu grudniu br.: 1/ przyjęcie projektów uchwał RM w sprawie: a) zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2011 b) regulaminu określającego zasady ustalenia niekt&o ...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 30 listopada 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Ustalenie harmonogramu dochodów i wydatków na m-c grudzień 2010 r. 3. Informacja w sprawie realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym. 4. Stanowisko Prezydenta w sprawie: 1/ umorzenia odsetek od zaległości czynszowych 5. Zarządzenie Prezydenta w sprawie:

Porządek na naradę prezydenta w dniu 23 listopada 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Propozycja planu audytu wewnętrznego na 2011 rok na podstawie analizy ryzyka. 3. Informacja w sprawie realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym. 4. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej po zamknięciu wiaduktu na ul. Wojska Polskiego. 5. Informacja o realizacji zadań systemu selektywnej zbiórki...