Zadania w realizacji - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porzadek na naradę prezydenta w dniu 9 listopada 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2011 rok. 3. Informacja z przebiegu realizacji inwestycji Transportowego Węzła Integracyjnego. 4. Informacja o przebiegu audytu wprowadzonych ulg komunikacji miejskiej. 5. Stanowisko Prezydenta w sprawie: 1/ informacji z realizacji przeprowadzonych badań R...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 26 października 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Omówienie wniosków zgłoszonych przez komisje w toku debaty nad materiałami na sesję Rady Miejskiej. 3. Wstępne omówienie projektu budżetu miasta na 2011 rok. 4. Ocena zabezpieczenia danych przetwarzanych w urzędzie. 5. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za III kwartał 2010 r. ...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 19 października 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Informacja z realizacji zarządzeń podjętych przez Prezydenta w III kwartale 2010 r. 3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.10.2009 r. do 30.09. 2010 r. 4. Informacja z prac nad Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 12 października 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Przygotowanie obchodów Święta Niepodległości. 3. Informacja z realizacji ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez WIR, w tym z przebiegu realizacji inwestycji Transportowego Węzła Integracyjnego. 4. Zabezpieczenie Zimy 2010-2011 - informacja z realizacji zadań bieżącego utrzymania...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 5 października 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu październiku br.: 1/ informacja Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2009r. 2/ informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2010” 3/ informacja z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 ...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 28.10.2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Omówienie wniosków zgłoszonych przez komisje w toku debaty nad materiałami na sesję. 3. Informacja z przebiegu realizacji inwestycji Transportowego Węzła Integracyjnego. 4. Propozycje tematów do planu pracy Prezydenta na IV kwartał 2010 r. 5. St

Porządek na naradę prezydenta w dniu 21 września 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Informacja z realizacji stypendiów szkolnych za rok szkolny 2009/2010. 3. Informacja z realizacji planu kontroli za I półrocze 2010r. 4. Informacja z załatwiania skarg i wniosków przez Wydziały Urzędu Miejskiego w I półroczu 2010r. 5. Stanowisko Prezydenta w sprawie : 1/ ustalenia ceny sprzedaży...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 14 wrzesnia 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Przyjęcie informacji: - z przebiegu prac na zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków unijnych - o projektach związanych z dofinansowaniem zewnętrznym

Porządek na naradę prezydenta w dniu 7 września 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu wrześniu br. Przyjęcie informacji: 1/ o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska w Tczewie posiada udziały

Porządek na naradę prezydenta w dniu 31 sierpnia 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Informacja z przebiegu realizacji inwestycji Transportowego Węzła Integracyjnego. 3. Informacja o stanie przygotowania sprawozdań na koniec V kadencji (raport o stanie miasta). 4. Przyjęcie projektów uchwał RM w sprawie: 1) zmiany budżetu miasta na 2010 rok 2) gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów...