Zadania w realizacji - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek na naradę prezydenta w dniu 24 sierpnia 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Omówienie wniosk&

Porządek na naradę prezydenta w dniu 17 sierpnia 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Informacja na temat przygotowania do auditu ISO.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 10 sierpnia 2010 r.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 10 sierpnia 2010 r.

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 20 lipca 2010 r.

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 20 lipca 2010 r. 1. Informacje bieżące. 2. Informacja z realizacji zarządzeń Prezydenta Miasta za II kwartał 2010 r. 3. Informacja o obrocie mieniem komunalnym za I półrocze 2010 r. 4. Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. 5. Stanowisko Prezydenta w sprawie: 1/ wniosku dotyczącego...

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 13 lipca 2010 r.

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 13 lipca 2010 r. 1. Informacje bieżące. 2. Informacja z realizacji planu zamówień publicznych za I półrocze 2010 r. 3. Raport z działalności Straży Miejskiej za I półrocze 2010 r. 4. Przekazanie informacji dot. stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy...

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 06 lipca 2010 r.

Porządek na naradę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 06 lipca 2010 r. 1. Informacje bieżące. 2. Informacja o funkcjonowaniu systemu Karty Miejskiej. 3. Informacja o stanie przygotowania do spisu rolnego. 4. Stanowisko Prezydenta w sprawie: 1/ zagospodarowania budynku przy ul. Niepodległości 2/ wniosku w sprawie skrócenia okresu wy ...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 22 czerwca 2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Omówienie wniosków zgłoszonych przez komisje w toku debaty nad mater

Porządek na naradę prezydenta w dniu 15.06.2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Założenia do Nieobozowej Akcji „Lato 2010”.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 1 czerwca 2010 r.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 1 czerwca 2010 r.