Zadania w realizacji - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek na nardę Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 18 maja 2010r.

1. Informacje bieżące. 2.Informacja o realizacji Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami w Tczewie. 3. Informacja ze złożonych oświadczeń majątkowych. 4. Informacja z realizacji zadań zleconych - prowadzenie rejestru wyborców. 5. Informacja nt. masy odebranych odpadów komunalnych i sposobów odzysku surowców wtórnych...

Porządek na naradę prezydenta w dniu 11.05.2010 r.

1. Informacje bieżące. 2. Prezentacja potrzeb w zakresie poprawy warun

Porządek na naradę prezydenta w dniu 13.04.2010 r.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 13.04.2010 r.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 6.04.2010 r.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 6.04.2010 r.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 30 marca 2010 r.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 30 marca 2010 r.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 23 marca 2010 r.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 23 marca 2010 r.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 9 marca 2010 r.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 9 marca 2010 r.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 2 marca 2010 r.

Porządek na naradę prezydenta w dniu 2 marca 2010 r.