Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 8 grudnia 2009 r.

1.       Informacje bieżące.

2.       Projekt systemowy ”Akademia aktywnych – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie” – działania planowane do realizacji w 2010 roku.

3.       Informacja z realizacji przejęcia dróg powiatowych.

4.       Informacja o realizacji zadań w zakresie remontów bieżących dróg.

5.       Informacja z prac przygotowawczych do obchodów 750-lecia  nadania praw miejskich miastu Tczew.

6.       Omówienie założeń do planu pracy i doskonalenia celów na 2010 r.

 

7.       Propozycje  planu audytu wewnętrznego na 2010 rok na podstawie analizy ryzyka.

 

8.  Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1) realizacji przeprowadzonych badań przesiewowych w zakresie wad postawy uczniów klas I szkół podstawowych przeprowadzonych przez Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki 11

2) wniosku CW-R Dolnej Wisły dot. przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Podgórnej 12 (dz. 668/2 obr. 8 )

3) oddania w użyczenia cz. dz. 253/26 o powierzchni 21,80 m2 położonej przy ulicy Saperskiej w celu wybudowania nowej wiaty śmietnikowej

4) poszerzenia działki nr 73/7 przy ul. Piastowskiej. Istnieje możliwość poszerzenia po wcześniejszych badaniach całości gruntu i wykluczeniu zabudowy całego terenu przeznaczonego pod zabudowę jednorodzinną.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2009 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 678
07 grudnia 2009 13:30 (Małgorzata Mykowska) - Utworzenie dokumentu.