Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 12 października 2010 r.

1. Informacje bieżące.

2. Przygotowanie obchodów Święta Niepodległości.

 

3. Informacja z realizacji ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez WIR,  w tym z przebiegu realizacji inwestycji Transportowego Węzła Integracyjnego.

 

4. Zabezpieczenie Zimy 2010-2011

      - informacja z realizacji zadań bieżącego utrzymania ulic i oświetlenia miasta.

5. Informacja z przygotowania do wyborów.

 

 

  6. Przyjęcie projektu uchwały w  sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny  wniosków

  o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

  7. Inormacja z działalności placówek oświatowych w latach szkolnych 2007/2008, 2008/2009   

      i 2009/2010.

8.  Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/  wniosku dot. rozłożenia na raty należności z tytułu kosztów przygotowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego położnego przy ul. Podgórnej 20

2/ wniosku  w sprawie sprzedaży działek nr 10/11(obręb 6) i 64/17 (obręb 5) przy ulicy Jagiellońskiej w trybie bezprzetargowym na poszerzenie działki nr 10/2  - poprawienie warunków zagospodarowania  nieruchomości.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2010 08:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 636
11 października 2010 08:22 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.