Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 26 października 2010 r.

1. Informacje bieżące.

2. Omówienie wniosków zgłoszonych przez komisje w toku debaty nad materiałami na sesję Rady Miejskiej.

3. Wstępne omówienie projektu budżetu miasta na 2011 rok.

4. Ocena zabezpieczenia danych przetwarzanych w urzędzie.

 

5. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej  za III  kwartał 2010 r.

 

6. Funkcjonowanie systemu karty miejskiej za III kwartał 2010  r. - informacja o przebiegu audytu wprowadzonych ulg.

 

  7. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

 1/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu gastronomicznej części budynku  przy

 ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10  przez Centrum Kultury i Sztuki z wyłonionym

 w drodze przetargu nowym najemcą, na okres 5 lat.

 

 8. Zarządzenie Prezydenta w sprawie:

 1/ ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków na m-c listopad 2010 r.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2010 10:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 613
22 października 2010 10:48 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.