Zadania w realizacji - archiwum

Porzadek na naradę prezydenta w dniu 9 listopada 2010 r.

  1. Informacje bieżące.

2. Zatwierdzenie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2011 rok.

3. Informacja z przebiegu realizacji inwestycji Transportowego Węzła Integracyjnego.

4. Informacja o przebiegu audytu wprowadzonych ulg komunikacji miejskiej.

 

 5. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/ informacji z realizacji przeprowadzonych badań RTG klatki piersiowej dla mieszkańców miasta Tczewa zrealizowanych przez Pracownię Rentgenodiagnostyki Czesław Płocharczyk

ul. Wojska Polskiego 5

2/ wniosku dot. umorzenia należności – kosztu wykonania operatu szacunkowego oraz geodezyjnego wznowienia granic działki nr 221/1, położnej przy ul. Nadbrzeżnej.

 

6. Zarządzenie Prezydenta w sprawie:

1/  projektu  budżetu  miasta na 2011 rok

2/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu położonego przy Al. Zwycięstwa

– dz. 289/8, dz. 289/9 i dz. 565 – na rzecz wieczystych użytkowników.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2010 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 603
08 listopada 2010 14:12 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.