Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 30 listopada 2010 r.

 1. Informacje bieżące.

  2. Ustalenie harmonogramu dochodów i wydatków na m-c grudzień 2010 r.

3.  Informacja w sprawie realizacji projektów związanych z dofinansowaniem  zewnętrznym.

 

 

  4. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/ umorzenia odsetek od zaległości czynszowych

 

5. Zarządzenie Prezydenta w sprawie:

powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2010 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 651
29 listopada 2010 12:40 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.