Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 14 grudnia 2010 r.

 1. Informacje bieżące.

 2. Informacja o stopniu  realizacji listy przydziałów mieszkań na 2010 r.

 3. Informacja o wysokości wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądowym w 2010 roku.

 

  4. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/ zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat 3 z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 34/11, obręb 5, położonej przy ul. Żwirki, w części o powierzchni 330 m2, w tym 80 m2 na cele handlowe, 226,10 m2 na cele składowe oraz 23,90 m2 zabudowane pawilonem handlowym stanowiącym własność wydzierżawiającego

2/ oddania w dzierżawę do lat 3 gruntu położonego przy Al. Solidarności, oznaczonego jako działka nr 300/27, obręb 13, w części o powierzchni 740 m2, w celu zagospodarowania zielenią

3/ ustalenia ceny za dz. nr 64/17 o pow. 145 m oraz dz. nr 10/11 o pow. 290 m2, położonych przy ul. Jagiellońskiej, sprzedawanych w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 10/ 2 

4/ wniosku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości pod budynkiem handlowo-usługowym położonym przy ul. Żwirki ( dz. nr 32/41 )

5/ wniosku w sprawie wstrzymania naliczania czynszu za najem lokalu położonego w budynku przy ul. Nad Wisła 6

6/ zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 1 o powierzchni 49,87 m2

7/ oddania w dzierżawę na okres do lat 3 gruntu położonego przy ul. Karola Borcharda oznaczonego nr dz. 82, obr. 12 o pow. 273 m2 w celu zagospodarowania zielenią

8/ wykupu działki nr 52/1 o powierzchni 57 m2 położonej przy ul. Gen. Bema.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2010 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 592
13 grudnia 2010 09:59 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.