Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 21 grudnia 2010 r.

 1. Informacje bieżące.

 2. Omówienie  realizacji projektu rządowego ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

     zastępczej nad dzieckiem.

 3. Przyjęcie projektów uchwał RM w sprawie:

1/  określenia warunków i trybu finansowania zadań z  zakresu rozwoju sportu na terenie  

 Gminy Miejskiej Tczew

2/ zmian w budżecie miasta Tczewa na 2010 rok

3/ wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

4/ zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa

5/ wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego

 i leśnego.

 

  4. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/  odstąpienia od umowy na wykonanie modernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 5.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2010 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 558
20 grudnia 2010 11:50 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.