Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 28 grudnia 2010 r.

1. Informacje bieżące.

2. Omówienie wniosków zgłoszonych przez komisje w toku debaty nad materiałami na sesję

    Rady Miejskiej.

3. Omówienie wstępnej propozycji zadań do Inicjatywy „Jessica”.

4. Przyjecie projektu uchwały RM w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji

  przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym.

 

  5. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

  1/ zatwierdzenia planu urlopów na 2011 rok

  2/ organizacji wypoczynku  „Nieobozowa Akcja Zima”

3/ zatwierdzenia podziału środków dokonanych przez komisje oceniające wnioski z otwartego

     konkursu ofert na realizację zadań w zakresie:

- Ochrony Zdrowia,

- Pomocy Społecznej,

- Przeciwdziałania Patologiom Społecznym (alkoholizm, narkomania)

- Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

- Kultury Fizycznej i Sportu

- Upwszechniania Turystyki

- Prowadzenia Informacji Turystycznej

 4/ uzgodnień w kwestiach związanych z uruchomieniem Domu Przedsiębiorcy w Tczewie

   od dnia 1 kwietnia 2011 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 grudnia 2010 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 615
24 grudnia 2010 09:33 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.