Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 8 marca 2011 r.

  1. 1.                  Informacje bieżące.

 2. Informacja z realizacji interpelacji za 2010 rok.

 3. Przyjęcie projektów uchwał  RM w sprawie:

a)  zmiany budżetu miasta na 2011 rok

b)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok

c)  zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli oraz zakresu kontroli dotacji udzielonych szkołom i przedszkolom  prowadzonym przez inne niż Gmina Miejska Tczew osoby prawne i fizyczne 

d) ustanowienia roku 2011  - „Rokiem Grzegorza Ciechowskiego”

e) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.

 

1.  4. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/ wniosku o użyczenie terenu oznaczonego jako dz. nr 149/37, obręb 5, w części o pow. 5m2,

na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki oraz Fundacji Pokolenia, w celu posadowienia słupa ogłoszeniowego

2/ przedłużenia umowy dzierżawy  terenu przy ul. Jana z Kolna, działka nr 169 obręb 7, 

  o pow. 160 m2 w celu dalszego prowadzenia działalności gastronomicznej

3/ użyczenia Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych  woj. Pomorskiego w Gdańsku gruntów oznaczonych w ewidencji jako:

      dz. nr 47, obr. 14 w części o pow.  130 m2

      dz. nr 22/2, obr.14 w części o pow. 700 m2

      dz. nr 8/2, obr. 14 w części o pow. 450 m2,

w związku z zadaniem inwestycyjnym pn „Struga Subkowska” na czas oznaczony do

31 grudnia 2014 roku

4/ użyczenia gruntu  położonego przy  przy ul. Gdańskiej, oznaczonego nr działek 235/17

i 573/1, obręb 6 na cele drogowe związane z realizacją inwestycji Galeria Kociewska. 

1.                  Informacje bieżące.

 2. Informacja z realizacji interpelacji za 2010 rok.

 3. Przyjęcie projektów uchwał  RM w sprawie:

a)  zmiany budżetu miasta na 2011 rok

b)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok

c)  zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli oraz zakresu kontroli dotacji udzielonych szkołom i przedszkolom  prowadzonym przez inne niż Gmina Miejska Tczew osoby prawne i fizyczne

d) ustanowienia roku 2011  - „Rokiem Grzegorza Ciechowskiego”

e) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego.

 

1.  4. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/ wniosku o użyczenie terenu oznaczonego jako dz. nr 149/37, obręb 5, w części o pow. 5m2,

na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki oraz Fundacji Pokolenia, w celu posadowienia słupa ogłoszeniowego

2/ przedłużenia umowy dzierżawy  terenu przy ul. Jana z Kolna, działka nr 169 obręb 7, 

  o pow. 160 m2 w celu dalszego prowadzenia działalności gastronomicznej

3/ użyczenia Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych  woj. Pomorskiego w Gdańsku gruntów oznaczonych w ewidencji jako:

      dz. nr 47, obr. 14 w części o pow.  130 m2

      dz. nr 22/2, obr.14 w części o pow. 700 m2

      dz. nr 8/2, obr. 14 w części o pow. 450 m2,

w związku z zadaniem inwestycyjnym pn „Struga Subkowska” na czas oznaczony do

31 grudnia 2014 roku

4/ użyczenia gruntu  położonego przy  przy ul. Gdańskiej, oznaczonego nr działek 235/17

i 573/1, obręb 6 na cele drogowe związane z realizacją inwestycji Galeria Kociewska.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2011 08:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 539
07 marca 2011 08:49 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.