Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 22 marca 2011 r.

  1. 1.                 Informacje bieżące.

2. Informacja o wysokości zaległości wobec budżetu miasta za 2010 rok:

a)   podatkowych

b) pozostałych

 3. Informacja o umorzonych należnościach wobec budżetu miasta za 2010 rok:

a)      podatkowych

b)      pozostałych

4. Informacja o stanie mienia  komunalnego za okres od 1.X.2009 r. do dnia 31.XII.2010 r.

 5. Sprawozdanie z realizacji zadań  przez ZUK i ZGKZM za 2010 rok. 

6. Informacja z załatwiania skarg w 2010 roku.

   7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 rok.

 

   8. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

  1/ przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej oceniającej  wnioski na realizację

     zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie GM Tczew w 2011 r.: „Udział klubu

     w rozgrywkach IV ligi piłki nożnej”

2/ wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 252 o pow. 259 m  2  przy  ul. Krótkiej 12 w drodze  

    przetargu ograniczonego:                                                     

     -  współwłaściciel działki nr 252

     -  właściciel działki nr 251

3/ użyczenia działki nr 443/2 o powierzchni 137 m2, położonej przy ul. Zamkowej dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w celach budowlanych.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2011 08:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 589
22 marca 2011 08:44 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.