Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 6 września 2011 r.

 1. Informacje bieżące.

2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu wrześniu br.,

 w tym przyjęcie informacji o:

  1/  funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska w Tczewie

       posiada udziały

  2/  realizacji zadań systemu selektywnej zbiórki odpadów

 

  3/ przyjęcie projektów uchwał RM w sprawie:

a)      zmiany budżetu miasta na 2011 rok

b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

c)      przyjęcia projektu rozwoju sportu na lata 2012-2013.

d)      wyrażenia zgody na zbycie udziałów ZGM Sp. z o.o. w Tczewie

e)      przyjęcia „Wieloletniej Prognozy Gospodarowania Zasobem Mieszakniowym Gminy Miejskiej Tczew na lata 2011 – 2016”

f)       zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji ZUK w Tczewie prowadzonego w formie zakładu budżetowego w jednostkę budżetową i utworzenie jednostki budżetowej o tej samej nazwie

 

 3. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/ inicjatywy obywatelskiej mieszkańców osiedla Prątnica i Suchostrzygi w Tczewie

    dot. odstąpienia od budowy drogi określanej jako „Lokalna obwodnica od ulicy  

    Jagiellońskiej do drogi krajowej nr 91”

2/ informacji dotyczącej realizacji inwestycji i remontów na dzień 31.08.2011 r.

3/ etatyzacji UM w 2012 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2011 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 548
05 września 2011 14:23 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.