Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 2 listopada 2011 r.

1. Informacje bieżące.

2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu listopadzie br.:

    1/ przyjęcie sprawozdania z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa

         za lata 2009-2010

    2/ przyjęcie projektu uchwały RM  w sprawie:

a)      wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miejskiej Tczew

 

3. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/ informacji z realizacji projektu „Decydujmy razem”

2/ informacji z realizacji inwestycji i remontów na dzień 28.10.2011 r.

3/ sprzedaży ZGM.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2011 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 528
28 października 2011 13:45 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.