Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 3 stycznia 2012 r.

  1.   Informacje bieżące.

2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu grudniu br.:

    1/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

    a/ likwidacji Centrum Edukacji Dorosłych– Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

        w Tczewie

    b/ likwidacji szkół wchodzących w skład Centrum Edukacji Dorosłych                           

        – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie  

    c) rozwiązania zespołu publicznych placówek oświatowych wchodzących w skład

        Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie

 

    2/ Strategia Rozwoju Tczewa na lata 2011-2020.

 

3. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/ zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej Prezydenta Miasta Tczewa 

    na 2012 rok

2/ informacji z realizacji inwestycji i remontów na dzień 30.12.2011 r.

3/ wyrażenia zgody na przekazanie do Spółki TTBS Sp. z o.o. w formie aportu działki

    nr 185/1 położonej przy ul. Gen.L.Okulickiego.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2011 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 492
30 grudnia 2011 14:56 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.