Zadania w realizacji - archiwum

Porzadek na naradę prezydenta w dniu 7 lutego 2012 r.

1.      Informacje bieżące.
2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu lutym br.:
  1/ informacja z realizacji w 2011r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla
       uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
  2/ sprawozdanie z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta
      Tczewa na lata 2010-2013
  3/  informacja o przebiegu Akcji Zima w m-cu listopadzie i grudniu 2011r.
 4/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:    
a)    zatwierdzenia taryf za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorcze odprowadzenie ścieków
b)    zmiany uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie prowadzonego w formie zakładu budżetowego i utworzenia jednostki budżetowej o tej samej nazwie.

 3. Stanowisko Prezydenta w sprawie:
1/ informacji z realizacji planu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej Prezydenta Miasta
    za 2011 rok
2/ zatwierdzenia planu zamówień publicznych na 2012 rok
        3/ informacji z realizacji inwestycji i remontów za 2011 rok.
        
 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2012 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 549
06 lutego 2012 13:44 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.