Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 8 maja 2012 r.

  1.  Informacje bieżące.

2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu maju br.:

 1/  informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa

 2/  informacja o bieżącym utrzymaniu zieleni na terenie miasta

 

3/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:    

a)      przyjęcia Miejskiego Programu  Wspierania Rodziny na lata 2012 -2014,

b)      przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2012,

c)      wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym  umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew położonej przy Al. Solidarności.

  

  3. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/  informacji z realizacji inwestycji i remontów za m-c kwiecień 2012 rok.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2012 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 601
04 maja 2012 10:46 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.