Zadania w realizacji - archiwum

Porządek na naradę prezydenta w dniu 12 czerwca 2012 r.

  1.  Informacje bieżące.

2. Zatwierdzenie materiałów na sesję Rady Miejskiej w m-cu czerwcu br.:

1/ raport z realizacji strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Tczewie,

2/ sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za 2011 rok,

3/ informacja o stanie realizacji wdrażania nowej ustawy o czystości i porządku na terenie gminy,

4/ informacja o realizacji projektu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew”,

5/ sprawozdanie z przebiegu Akcji Zima 2011/2012.

 

6/ przyjęcie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:    

a)      zmiany budżetu miasta na 2012 rok,

b)      zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2012-2024,

c)      ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla Zakładu Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie,

d)      zmiany uchwał w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Tczewie,

e)      zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa.

 

 3. Stanowisko Prezydenta w sprawie:

1/ informacji z realizacji inwestycji i remontów za m-c maj 2012 r.,

2/ informacji CI  nt. poziomu zabezpieczeń serwerów „Wrota Tczewa”,

3/ dyskusji dot. e-obiegu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2012 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Mykowska
Ilość wyświetleń: 625
11 czerwca 2012 15:09 (Małgorzata Mykowska) - Dodanie dokumentu.